Recollida Porta a Porta (primera part)

Estem a punt d’iniciar un canvi de model en la recollida d’escombraries. Passem dels contenidors ubicats a diferents llocs de la població, a la recollida Porta a Porta.

Aquest model Porta a Porta ens ajudarà a reciclar millor en origen, a augmentar el reciclatge de vidre, paper/cartró, envasos i orgànic, però sobretot ens ajudarà a disminuir notablement la fracció de rebuig (o resta), que és la que resulta més cara de recollir i tractar. Només una dada sobre la fracció de rebuig (la que tirem al contenidor gris): el cànon que paguen les administracions per la recollida i tractament d’aquesta fracció ha passat de 19€/Tona el 2015 a 47€/Tona aquest 2020!! Per tant, hem de reduir aquesta fracció i destinar-hi només els residus que no es poden reciclar (pols d’escombrar, burilles de cigarrets, estris de neteja usats, tovalloletes i discs desmaquilladors, etc.). Amb el model de contenidors, més de la meitat de tots els residus que generem a Ullastrell van a parar als contenidors grisos de rebuig.

El canvi proposat per l’equip de govern, suposa per a molts, només mal de caps. Us entenc, ja que l’organització familiar es veurà alterada i haurem d’estar al cas: “què haig de treure avui? Com ho haig de posar? Dins una bossa de plàstic? O pot ser una bossa de paper? O compostable?”… a totes les famílies ens suposarà un esforç extra, però crec sincerament que valdrà la pena. En veurem els beneficis a llarg termini, els primers mesos tindrem dubtes, molts dubtes però de mica en mica ens hi anirem acostumant. També ens acostumarem a no veure els contenidors (alguns més nets que altres) per les nostres places i carrers.

Hem de ser conscients que els nivells de reciclatge d’Ullastrell es troben al 44%. Tant les directives europees, com les catalanes ens demanen un mínim del 60% en molt poc temps. Per tant, és important el canvi de model per aconseguir aquests objectius i col·laborar, com no podria ser d’altra manera, a cuidar el medi ambient.

Estarem atents a l’evolució del seguiment del Porta a Porta a Ullastrell, als índexs de reciclatge i participació per tal de sol·licitar canvis si són necessaris. Poden haver-hi situacions en que necessitarem més freqüència de recollida, o modificació d’horaris, o el que faci falta per tal de facilitar la participació de tots, en aquesta recollida Porta a Porta i poder arribar ben aviat al pagament per generació (taxa de residus equivalent als residus que generes).

Us animo a participar activament del Porta a Porta i us comparteixo una web per resoldre els dubtes que us puguin sorgir: www.residuonvas.cat/

Magda Rodó i Rodó

Regidora de Junts per Catalunya

Ullastrell, 10 d’octubre de 2020