Parlem del Ple Ordinari, juliol 2020

El dimecres 22 de juliol, es va dur a terme el ple ordinari corresponent al mes de juliol. Des de Junts us volem fer arribar un resum del ple, les nostres posicions i arguments sobre molts dels punts que es van votar durant el ple.

El govern canvia les festes locals

Votem en contra.

Tradicionalment les festes locals eren Dijous Sant i 14 o 16 d’agost, l’actual govern imposa nous dies: 10 de març (Serralavella) i 1 d’octubre.

Resposta de Junts:

– Reclamem que ens hem trobat amb la proposta, com és la tònica, imposada per l’avantatge de la majoria absoluta. Una proposta no consensuada amb tothom, tan sols consensuada amb uns quants i sense tenir en consideració certs elements determinants, sobretot manca l’opinió de l’AFA.

– Qualsevol detall que faciliti la conciliació laboral/familiar és important, on i amb qui seran els nens durant els dies en què l’escola tanca i els pares treballen? Lamentablement no hi ha recursos, ni indústria a Ullastrell i la gran majoria depenen de les poblacions veïnes, per coincidir família/festius.

– Tant de bo, anem errats, però creiem que les noves dates, empobriran l’afluència i l’ambient tradicional de les nostres arrels, limitant el nostre teixit social, ja que la participació en les festes podria ser mínima, per disponibilitat notablement reduïda de pares i nens d’Ullastrell i d’altres poblacions.

-No creiem que el canvi beneficiï al comerç local, ni a la participació ciutadana, ja que la gran majoria de possibles visitants, no gaudiran del dia com a festiu.

La conclusió de Junts, és que la vella política imposa els canvis, s’ha consensuat amb uns quants i a porta tancada. La nova política consensua, la vella imposa i el grup de Junts, aposta sempre per la nova.

Amb l’escola tancada i els pares treballant el dia 10 de març, qui anirà a cantar a Serralavella?”

Resposta del Govern:

Les coses evolucionen. Entenem que altres partits siguin tradicionalistes. La conciliació laboral és més amplia que això, i les famílies haurem d’adaptar-nos als festius de l’escola. El repte d’aquestes noves dates festives, és que generin cohesió social i economia, si no funciona ja ho replantejarem.
Jaume Puig: “I és veritat, no s’ha consensuat amb Junts per Catalunya”.

L’ajuntament regula les ajudes a serveis socials

Votem a favor

Resposta de Junts:

-Eina molt necessària des de fa temps, per tal de regularitzar i treballar la transparència de la gestió de prestacions socials a persones necessitades, els criteris han de figurar sempre per escrit, ser clars i transparents en la seva pròpia naturalesa.

-És imprescindible assegurar la igualtat d’oportunitats.

-El que no entenem, és que no es demani un mínim d’arrelament a la població per poder optar als ajuts, que provenen de diners públics.

Ullastrell, com tots sabem, no és una població sobrada de recursos, on la majoria dels ingressos radiquen dels impostos (Ibis,…) que entre tots aportem i quasi totes les accions de millora que es realitzen, se subvencionen mitjançant aportacions de la mateixa Diputació i Generalitat. Les resta de municipis, requereixen als sol·licitants, un mínim de 6 mesos d’empadronament, consecutius dins el darrer any natural, per poder optar propis diners públics.

– Presentarem al·legació sol·licitant un mínim d’arrelament al municipi i per aclarir aquest detall, però així i tot votarem a favor, ja que la nostra prioritat és ajudar i donar suport a les famílies necessitades.

Resposta del Govern: “No hem inclòs un mínim de període d’empadronament per poder aportar recursos econòmics a qualsevol que ho necessiti, ja que poden haver-hi situacions de persones que arriben a Ullastrell fa dos dies i en conseqüència no les podríem ajudar amb les nostres prestacions econòmiques.”

“Junts considera que s’ha d’establir un mínim d’arrelament a Ullastrell, per aconseguir ajudes socials amb diners públics. Hem d’evitar qualsevol intenció de males praxis i garantir la igualtat d’oportunitats”

Modificació del pressupost 2020 (afectacions per crisis sanitària).

Vot de Junts a favor

Destinar imports de recursos no executats per partides de Serveis Socials;
Festa Serralavella 5.000 € + Festa Major 20.000 € + Neteja escoles 10.000 €
Total 35.000 € addicionals destinats a Serveis Socials.

Resposta Junts:

A principis del mes de maig Junts proposa al govern municipal la creació d’una taula econòmica i social per tal de refer el pressupost municipal de la corporació.

– La proposta es basava en la disminució de les partides pressupost 2020 no executades (a causa de la Covid-19) totalment o parcialment, corresponents a diferents conceptes (manteniment, subministrament de llum, neteja, càtering de l’escola i altres equipaments públics tancats, Festa Serralavella, Festa Major, fons de contingències,…) i destinar-les a serveis socials i promoció local.
Oferíem la nostra aportació, recursos i tot el que calgués, per recalcular conjuntament el pressupost i la creació d’una mesa de negociació per tal de deixar la política a banda i unir forces en aquesta situació tan excepcional.

Després de no rebre cap resposta del govern, a la nostra proposta, pocs dies abans del ple, el regidor d’hisenda ens informa sobre els canvis que faran al pressupost.

Celebrem que el govern municipal faci aquesta modificació de crèdit, uns canvis inclosos en la nostra proposta de principis del mes de maig. Així i tot i sense una taula conjunta de treball, i sense encara rebre resposta, Junts dona la benvinguda a la proposta.

Resposta del Govern: Argumentar que la proposta de Junts no era realista, fet que Junts denuncia la confirmació de què no es varen llegir la proposta, enviada per mail i entrada per registre.

“Junts opina que molt surrealista no devia ser, si el govern acaba fent el que proposàvem a principis del mes de maig”.

Junts prega i demana que no es falti a la veritat, ni es distorsionin els missatges dirigits a la població.

Junts aporta 3.060 € per fer front a la covid-19

– Junts renuncia a l’assignació mensual com a Grup Municipal de juny a desembre de 2020 (960 €).

Així mateix, com a regidors també RENUNCIEN al 50% de la retribució personal dels mesos de juliol a octubre (2.100 €). Demana destinar aquest total de 3.060 € per fer front a la crisi per la pandèmia de la Covid-19 a Ullastrell.

Un esforç dels regidors de Junts en referència a les remuneracions personals per la seva feina i dedicació, en benefici del municipi. Esquerra hi aporta 840 € mitjançant l’aportació que deixen de fer al seu grup municipal.

Precs i preguntes

Per part del grup de Junts

Fem arribar un seguit de consultes rebudes per part de l’Associació de veïns de Ca n’Amat, la Vall /Ullastrell

A- S’exposa la problemàtica que hi ha sobre finca situada a La Vall, perjudicada per un problema entre esllavissades a causa de les recents pluges i un col·lector. Es consulta situació actual i futures mesures

– Resposta del Govern: És un tema tècnic i hi ha diversos criteris.

B- S’exposa la destinació de 9000 € per arreglar voreres als carrers Verge de Bruna, Ègara i Jacint Verdaguer, informació facilitada per l’Ajuntament, però els veïns voldrien saber quants metres lineals inclou aquest pressupost i què s’ha fet exactament.

– Resposta del Govern: No tenim les dades en aquest moment, però a les factures hi deu ser tot.

C- S’exposa que s’han instal·lat 2 reductors, per un total de 2000 €, quan anteriorment es van instal·lar 11, per un total de 6000 €, demanem si hi ha alguna justificació tècnica o econòmica al referent.

– Resposta del Govern. Els reductors valen el que valen i es poden demanar factures.

D- S’exposa la preocupació dels veïns de la urbanització per viure en un entorn forestal i no tenir coneixença de si hi ha un pla d’emergències o evacuació, i en el cas que hi fos, si aquest està actualitzat. Es prega informació al referent dirigida als veïns.

– Resposta del Govern: Comenta que sí que hi ha pla d’emergències i confirmen que efectivament mai s’ha fet cap campanya de comunicació. En conseqüència, l’alcalde convida al grup de Junts i als veïns preocupats, a què un dia s’apropin a l’ajuntament i se’ls hi mostrarà el pla.

El grup de Junts opina que és l’Ajuntament qui s’ha de preocupar i apropar als veïns, per tal que estiguin sempre informats i no a la inversa. Un pla d’evacuació o d’emergències, no serveix de res si és en un calaix tancat o a una estanteria, plena de pols.

E -S’exposa la consulta sobre quines accions de desinfecció es fan actualment per tractament contra la Covid-19.

– Resposta del Govern: Es desinfesten tots els espais comuns, cada quinze dies.

En referència a les consultes trameses per la Junta de Veïns de La Vall Ca n’Amat, es destaca la curiositat i sorpresa de l’alcalde, sobre l’exposició de tots aquests dubtes plantejats i denomina al representant de Junts, com a “portaveu de l’Associació de veïns”, per preocupar-se de totes les seves necessitats.

Junts agraeix la transparència en què l’associació s’ha dirigit a ells i gratitud per acceptar la seva trobada i recorda que en anteriors reunions entre la junta de veïns i l’alcalde, aquest darrer els ha comentat que no els considerava com a representants dels veïns, no es reben actes signades,… i que per tant hi ha dubtes sobre aquesta suposada sintonia i predisposició que comenta.

Junts opina que la feina de tot polític, sigui a govern o oposició, és preocupar-se pels neguits i mancances dels seus veïns i aquesta ha estat la seva responsabilitat.

Preguntes diversos àmbits

A-Situació tancament del CAP

El grup de Junts, Insta al govern que faci el que sigui possible per la seva reobertura, i en aquest sentit, Junts inicia una campanya de recollida de signatures entre els veïns i veïnes d’Ullastrell per demanar la reobertura del CAP d’Ullastrell. Per front comú, es convida al Govern a donar suport i a signar la proposta. A més, la farmàcia està assumint un rol i una responsabilitat que no li pertoca, per tal de rebaixar la tensió i problemàtica que afecta, sobretot a la nostra gent gran.

– Resposta del Govern: S’han dut a terme diferents converses institucionals. L’argument principal per la no reobertura, és no poder garantir zona neta/zona bruta covid. Per part de l’Alcalde D’ERC, s’argumenta que estan completament d’acord amb el tancament del CAP i considera que la proposta de recollida de signatures, no tindrà cap èxit, ni cap recorregut, i no és més que buscar un conflicte on no hi és, pel fet de reclamar a la Conselleria de Salut (gestionada per ERC) una solució, hem d’esperar al setembre per noves indicacions.

Junts reclama defensar les necessitats bàsiques de la població, com a mínim la reobertura del Cap per horari limitat, destinar recursos econòmics de partides no executades per resoldre problemàtica zona neta, zona bruta o tenir un petit consultori local (per controls, cures de ferides cròniques, injectables,…)

Les connexions en transport públic a Terrassa no faciliten els trasllats i la gestió de la salut de les persones és complicada i feixuga.

Per això Junts enviarà la recollida de signatures a Cat Salut i directament al President Quim Torra.

B-Preocupació sobre la situació actual i problemàtica de l’incivisme, quines mesures s’han dut a terme i quines es duran

– Resposta del Govern: Els veïns, govern i oposició haurien de saber sobre les limitacions de l’ajuntament en recursos econòmics en l’àmbit de la seguretat, per aquest motiu hem de confiar en les capacitats dels mossos, aquests assumeixen que no sempre poden venir per manca d’efectius i aquesta és la situació actual.

“Segons l’alcalde, tira pilotes fora dient que és una problemàtica d’incivisme individual i no responsabilitat de l’Ajuntament”

Paradoxalment a aquesta resposta, Junts al·lega i recorda que fa un any va presentar una moció al ple per tal de demanar més suport dels mossos, per fer front als actes incívics i d’inseguretat ciutadana.

Aquesta proposta va ser rebutjada per la majoria absoluta d’Esquerra. Fa un any el govern votava en contra de més recursos, i ara resulta que és un problema d’incivisme individual”.

C- 30è aniversari del Casal Cultural. Per què no s’ha fet res per commemorar la data

– Resposta del Govern: No s’ha fet cap acte, per no poder garantir la seguretat, a causa de la crisi sanitària actual.

Junts no comparteix aquesta postura, ja que sí que s’han fet altres celebracions, amb tota la població confinada i amb vídeos de l’equip de govern. Com a mínim es podria haver fet un acte simbòlic, a l’espera de poder fer la celebració en condicions adients.

D- Finalment el grup de Junts, vol agrair a la gent del Bar del Casal, el seu esforç personal i dedicació per la neteja de les escales del centre, detall a considerar i avaluar entre tots.